Regulamin konkursu

Regulamin konkursu:
1. Postanowienia ogólne.
1.1. W konkursie musi wziąć udział przynajmniej 5 osób.
1.2. Jeżeli w konkursie nie weźmie udziału co najmniej 5 osób, to konkurs zostanie odwołany.
1.3. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie
danych osobowych dla potrzeb organizacji konkursu oraz przekazania nagród. Dane osobowe nie
będą udostępniane podmiotom trzecim.
1.4.
Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez
serwis Facebook, ani z nim związana.
2. Terminy obowiązywania konkursu.
2.1. Konkurs rozpoczął się 31 stycznia 2014r.
2.2. Konkurs będzie trwał do 10 lutego 2014r. do godziny 12:00.
3. Zasady konkursu.
3.1. Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w konkursie muszą najpierw polubić fanpage
https://www.facebook.com/gospodazalewajka?ref=hl.
3.2. W kolejnym kroku należy w komentarzu napisać jaki jest najbardziej romantyczny sposób na wyznanie miłości.
3.3. Wygrywają 2 osoby, których komentarze będą miał najwięcej polubień.
4. Nagrody.
4.1. Nagrodami w konkursie są 2 zaproszenia dla 2 osób na menu walentynkowe podawane 14 lutego w naszej Gospodzie.
4.2. Nagrodę należy odebrać po uzgodnieniu rezerwacji: +22 726 74 34; biuro@gospodazalewajka.pl
Organizator